Post Eagle Newspaper

Thursday

Apr 18, 2024

45°F, few clouds
New Jersey

Time Now

12:00:00

Son To Lead Book Club Discussion
of Leopold Tyrmand’s Diary 1954

ILLINOIS – The Polish American Librarians Association’s “Third Tuesday” Polish Book Club continues at 6:00 p.m. on November 18 at The Polish Museum of America (PMA), 984 North Milwaukee Avenue in Chicago, featuring a discussion in English of Leopold Tyrmand’s controversial Diary 1954, with the author’s son, Matthew Tyrmand.

Diary 1954 was published in English this year by Northwestern University Press, translated from the Polish by Anita Shelton and A.J. Wrobel. Jestem Tyrmand, syn Leopolda (“I Am Tyrmand, the Son of Leopold”), Matthew Tyrmand’s new book about his father, was published last year in Polish by the Polish publisher Znak, and concerns his discovery as an adult of his father’s literary output. The program will begin with an interview conducted by PALA Executive Director Leonard Kniffel and then move into a Q&A.

Please RSVP to pmalibrary@polishmuseumofamerica.org.

Leopold Tyrmand (1920-1985) was a famous Polish writer known for his love of jazz, his flamboyant lifestyle, and strong anti-communism and Polish patriotism. He was born into an assimilated Jewish family in Warsaw. He survived the Second World War on fake papers giving him the identity of a Frenchman; he was active in patriotic Polish organizations during the war, and his novel Filip is a semi-autobiographical account of his wartime experiences. Tyrmand became one of the most popular post-war Polish writers, and Diary 1954 and The Man with White Eyes have become canonical works in Poland. Tyrmand was a staff writer for the influential Catholic magazine Tygodnik Powszechny until it was closed by the government for three years in 1953 when it refused to publish an obituary of Stalin. He also became a popularizer of jazz music in Poland, having founded the Jazz Jamboree Festival in Warsaw. In 1967, Tyrmand left Poland for the United States where he wrote for such magazines as the New Yorker. He cofounded the Rockford Institute and was editor in chief of its magazine Chronicles of Culture which was widely lauded in conservative circles.

Matthew Tyrmand was born in 1981 in New York and says his father, who died when Matthew was 4 years old, originally intended to name him Mieczysław. Matthew Tyrmand studied at the University of Chicago. He traded stocks on Wall Street for a decade, and now he has a consulting firm. He is currently working on investing in small and medium-size Polish businesses. He has started to write columns for Super Express, one of the top-selling Polish dailies. He co-runs a nonprofit organization based in Chicago and focused on government spending, transparency and accountability: OpenTheBooks, co-founded by fellow Polish American and 2010 Republican Illinois gubernatorial candidate Adam Andrzejewski.

“My father’s Diary from 1954 is one of the best primary source accounts of life under communism in Poland and throughout the Soviet bloc,” says Matthew Tyrmand. “At no point did my father pull punches in describing the intellectual, social, and emotional repression that this totalitarian system wrought on its inhabitants. He called out many apparatchiks and nomenklatura by name and as a result when it was originally published in 1980 in the emigre press it stirred up quite a scandal in Poland given many of the names he cited were still present. Even today many of the progeny of communism’s worst figures are still in positions of power rigging the system for their own benefit. My father believed in the truth and would sacrifice everything, including his very sustenance at times, to communicate the way he believed he had the right to. This is a legacy that he, and Poland writ large, has much to be proud of.”

Read more about his father’s legacy in an interview with Matthew Tyrmand conducted by Filip Mazurczak and published in February by New Eastern Europe wwwneweasterneurope.eu (titled “My Father Was A Famous Polish Writer”.

PALA’s Third Tuesday Polish Book Club continues January 20, 2015 at the PMA Library, 984 North Milwaukee Avenue in Chicago with a discussion in Polish of Listy na papierze wyczerpanym by Agnieszka Osiecka and Jeremi Przybora. Discussion leader will be Malgorzata Kot, PMA Managing Director.

For more information call 773-384-3352 ext 101.

PALA encourages libraries across the country to sponsor book discussion groups. For more information about how to form a “Third Tuesday” Polish Book Club or bring discussion leaders to your library, contact PALA series coordinator Leonard Kniffel at lkniffel@sbcglobal.net.

 

POLISH

18 listopada o godzinie 18:00 odbędzie się w Muzeum Polskim w Ameryce (MPA) w Chicago kolejne spotkanie polskiego klubu książki „Trzeci Wtorek” Książki organizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polsko-Amerykańskich (PALA). Tematem dyskusji będzie kontrowersyjny Dziennik 1954 Leopolda Tyrmanda, a spotkanie, w języku angielskim, poprowadzi syn autora, Matthew Tyrmand. W 2014 roku Northwestern University Press wydało Dziennik 1954 w języku angielskim tłumaczonym z polskiego przez Anitę Shelton i A. J. Wróbla. W zeszłym roku została opublikowana w języku polskim przez Wydawnictwo Znak książka Matthew Tyrmanda o jego ojcu, Jestem Tyrmand, syn Leopolda. Treścią tej książki jest odkrycie twórczości ojca przez autora już w dojrzałym wieku. Spotkanie Klubu Polskiej Książki rozpocznie się wywiadem z Matthew Tyrmandem prowadzonym przez dyrektora PALA, Leonarda Kniffela, po czym będzie czas na pytania i odpowiedzi.

Leopold Tyrmand (1920-1985) był słynnym polski pisarzem znanym ze swego szczególnego zamiłowania do jazzu, ekstrawaganckiego stylu życia i silnego antykomunizmu i polskiego patriotyzmu. Urodził się w zasymilowanej rodzinie żydowskiej w Warszawie. Drugą wojnę światową przeżył na fałszywych papierach, udając Francuza; działał w patriotycznych organizacjach polskich w czasie wojny, a jego powieść Filip jest semiautobiograficzną relacją z jego doświadczeń wojennych. Tyrmand stał się jednym z najpopularniejszych polskich pisarzy powojennych, jego Dziennik 1954 i Zły stały się w Polsce dziełami kanonicznymi. Pisał on dla katolickiego Tygodnika Powszechnego do 1953 roku, kiedy to władze komunistyczne zamknęły czasopismo na okres trzech lat, po tym, gdy redakcja odmówiła opublikowania nekrologu Stalina. Tyrmand propagował muzykę jazzową w Polsce i był założycielem Festiwalu Jazz Jamboree w Warszawie. W 1967 roku Tyrmand wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pisał dla takich czasopism jak New Yorker. Był współzałożycielem Instytutu Rockford, w Rockford, IL , i redaktorem naczelnym jego pisma, Chronicles of Culture (Kroniki Kultury), przyjętego bardzo pozytywnie w kręgach konserwatywnych.

Matthew Tyrmand urodzony w 1981 roku w Nowym Jorku, opowiada, że jego ojciec, który zmarł, kiedy Matthew miał 4 lata, pierwotnie chciał mu dać na imię Mieczysław. Matthew Tyrmand studiował na Uniwersytecie w Chicago. Przez 10 lat pracował na Giełdzie Papierów Wartościowych na Wall Street, a w tej chwili prowadzi firmę konsultingową. Obecnie inwestuje w małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Od niedawna pisze dla Super Expressu, jednego z najlepiej sprzedających się dzienników polskich. Równocześnie prowadzi OpenTheBooks,organizację non-profit z siedzibą w Chicago, której zainteresowania koncentrują się na wydatkach rządowych i jawności działań agencji rządowych, założonej przez grupę Amerykanów polskiego pochodzenia i republikańskiego kandydata na gubernatora stanu Illinois w 2010 roku, Adama Andrzejewskiego.

„Dziennik 1954 mojego ojca, jest jednym z najlepszych źródeł na temat życia w czasach komunizmu w Polsce i całym bloku sowieckim”, mówi Matthew Tyrmand. „Ojciec opisał represje w sferze intelektualnej, emocjonalnej i socjalnej jakie przyniósł ze sobą ten system totalitarny. Wymienił nazwiska wielu apartczyków, co wywołało skandal w Polsce, gdy Dziennik po raz pierwszy opublikowano w 1980 roku w prasie emigracyjnej, ponieważ wiele wymienionych osób wciąż jeszcze zajmowało wysokie stanowiska w aparacie państwowym. Nawet dzisiaj wielu potomków niesławnych figur komunizmu jest nadal u władzy i ciągnie korzyści z systemu. Mój ojciec wierzył w prawdę i poświęciłby wszystko, łącznie ze swoją egzystencją, by dawać jej świadectwo. To jest dziedzictwo, z którego on i Polska mogą być dumni”. Więcej na temat spuścizny ojca można przeczytać w wywiadzie Filipa Mazurczaka z Matthew Tyrmandem opublikowanym w Nowej Europie Wschodniej w lutym 2014.

Następne spotkanie polskiego klubu książki „Trzeci Wtorek” PALA odbędzie się 20 stycznia 2015 roku w Bibliotece Muzeum Polskiego w Ameryce w Chicago przy 984 Milwaukee Avenue. Omówione zostaną Listy na papierze wyczerpanym Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory. Dyskusję poprowadzi dyrektor zarządzająca muzeum, Małgorzata Kot.

PALA zachęca wszystkie biblioteki w Ameryce do organizowania i wspierania dyskusyjnych Klubów Polskiej Książki. Po informacje jak stworzyć spotkanie polskiego klubu książki „Trzeci Wtorek”, czy zaprosić moderatorów dyskusji prosimy kontaktować się z koordynatorem PALA, Leonardem Kniffelem, lkniffel@sbcglobal.net.