Post Eagle Newspaper

Sunday

Feb 25, 2024

45°F, few clouds
New Jersey

Time Now

12:00:00

Richard Gorecki Scholarship

POLISH AMERICAN CONGRESS CHARITABLE FOUNDATION
RICHARD GORECKI SCHOLARSHIP

The Polish American Congress Charitable Foundation is formally announcing that it is accepting applications for the Richard Gorecki Scholarship for year 2021

To be eligible the applicant must be a citizen of the United States of America and of Polish ancestry. Applicant must be a fulltime student enrolled as a sophomore, junior, senior or post-graduate in an accredited undergraduate or graduate program at a college or university, with a minimum GPA of 3.0 out of 4.0.  Applicant must be a member of their local Polish American Congress Division or if none in their area, then a member thru the National PAC.

Applications and more information can be obtained at www.paccf.org, emailing to paccf@paccf.org, or by phone at 773-763-9942. Deadline to apply is April 15, 2021.

 

STYPENDIUM FUNDACJI CHARYTATYWNEJ KONGRESU POLONII AMERYKAŃSKIEJ  IMIENIA RYSZARDA GÓRECKIEGO

Fundacja Charytatywna Kongresu Polonii Amerykańskiej przyjmuje podania do stypendium im. Ryszarda Góreckiego 2021

Kandydaci do stypendium muszą być obywatelami Stanów Zjednoczonych polskiego pochodzenia. Osoba zainteresowana uzyskaniem stypendium musi być studentem co najmniej  drugiego roku w pełnym wymiarze godzin na akredytowanej uczelni lub być studentem studiów podyplomowych i mieć dobre wyniki w nauce (minimum GPA 3.0 w skali 4.0). Wymagane jest członkostwo w lokalnym wydziale Kongresu Polonii Amerykańskiej, lub krajowym KPA.

Formularze podań oraz więcej informacji dostępnemożna uzyskać drukując ze strony internetowej www.paccf.org, lub przez e-mail:paccf@paccf.org, lub zamawiając telefonicznie 773-763-9942. Termin składania podań upływa 15 kwietnia 2021 roku.