Post Eagle Newspaper

Friday

May 24, 2024

45°F, few clouds
New Jersey

Time Now

12:00:00

Pulaski Day Parade
In Philadelphia

October is celebrated as Polish-American heritage month in USA. Therefore, on Sunday October 14, 2018, 85th annual Pulaski Day Parade took place in Philadelphia center city.  This year’s parade was very special because it celebrated the 100th anniversary of Poland’s Independence, which was regained in November 1918. There were many Polish groups and organizations that participated in this event, among them of course from American Czestochowa. Our Shrine was mainly represented by children, parents and teachers from the Polish Language School of Our Lady of Czestochowa.  The Parade took place on Benjamin Franklin Blvd. Parkway and took about two hours. Although the event in the historic first US capital is definitely smaller than on New York’s Fifth Avenue, it was a great presentation of Polish culture and tradition, joyful singing and dancing.

Fr. Maciej Karpinski OSPPE

Parada Pułaskiego w Filadelfii

Październik miesiącem polsko – amerykańskiego dziedzictwa w USA. Z tej okazji w Niedzielę 14 października 2018 roku odbyła się po raz 85 Parada Pułaskiego w Filadelfii. Tegoroczna parada była szczególna z powodu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W wydarzeniu wzięło udział wiele grup i organizacji polonijnych, wśród nich oczywiście z Amerykańskiej Częstochowy. Najpiękniej zaprezentowały się dzieci z Polskiej Szkoły dokształcającej im. Matki Bożej Częstochowskiej. Sama Parada odbyła się na Benjamin Franklin Blvd. Parkway i trwała około dwóch godzin. Choć wydarzenie to w historycznej pierwszej stolicy USA jest zdecydowanie mniejsze niż w na nowojorskiej Piątej Alei, to była to wspaniała prezentacja polskiej kultury i tradycji, radosnego śpiewu i tańców.

o. Maciej Karpiński OSPPE