Post Eagle Newspaper

Tuesday

Feb 20, 2024

45°F, few clouds
New Jersey

Time Now

12:00:00

Polish Museum of America Celebrates 85 Years

The Polish Museum of America celebrates 85 years since opening its door to the public.

ILLINOIS – The official opening of the Museum took place on January 12, 1937, in the PRCUA Auditorium. Among the participants were representatives of the Polish government, Polish-American organizations, and Chicago dignitaries. During the ceremony, PRCUA President Joseph Kania stated in his speech: “In the Archives and Museum, which we established in the PRCUA Headquarters, we want to collect, neither for us nor for this organization, but for the whole Polish American community, all the most precious memorabilia, which will be handed over to future generations. We dedicate the Polish Museum at the PRCUA to the Polish American community, may it always serve for the glory of the whole community in the most beautiful and useful way.” Visit our website to learn more and plan a visit today!

Valuables of Polish culture, art, and history found a wonderful home at the PMA. Here one can marvel an unmatched assortment of artifacts from the Polish Pavilion at the 1939 New York World’s Fair, mementos of the world-famous pianist, statesman, and philanthropist Ignacy Jan Paderewski, General Kosciuszko personal effects,  Polish painting masters like the Kossak family, Jan Styka, Jan Henryk de Rosen, sculptures from the Zakopane school and art of Stanislaw Szukalski. Folk costumes, military uniforms, orders, weapons, rare books and letters written by Polish kings are just a fraction of our collection. Visit our website to learn more and plan a visit today!

The Polish Museum of America is located at 984 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL 60642.

Photo: Museum doors with pediment handcrafted by Adam Dąbrowski, 1937. Entrance to the first Museum, currently the Paderewski Room. Photo by Zak-Lownsbery

#polishmuseumofamerica #pmachicago #polishhistory #muzeumpolskiewameryce #OurHistory

https://www.polishmuseumofamerica.org/the-polish-museum-of-america-celebrates-85-years-since-its-opening/

Photo: Museum opening ceremony, January 12, 1937. Photograph by W. M. Różański


Muzeum Polskie w Ameryce obchodzi 85. rocznicę otwarcia swoich drzwi dla zwiedzających.

Oficjalne uroczyste otwarcie Muzeum odbyło się 12 stycznia 1937 r. w Audytorium ZPRKA, w obecności przedstawicieli rządu polskiego, polsko-amerykańskich organizacji i władz miasta Chicago. W przemówieniu inauguracyjnym prezes Józef L. Kania oświadczył: „W Archiwum i Muzeum, jakie stworzyliśmy w Domu Zjednoczenia pragniemy zgromadzić nie dla siebie, nie dla organizacji naszej, ale dla całej Polonii amerykańskiej, wszystkie najcenniejsze pamiątki, które będą przekazywane nowym pokoleniom. Dla Polonii amerykańskiej poświęcamy Muzeum Polskie przy Zjednoczeniu PRK i niechaj ono dla chwały całej Polonii jak najpiękniej i najpożyteczniej zawsze służy”. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i zaplanowania jubileuszowego zwiedzania!

Skarby polskiej kultury, sztuki i historii znalazły w MPA wspaniały dom. Można tu podziwiać niezrównaną kolekcję z Pawilonu Polskiego z Wystawy Światowej w Nowym Jorku w 1939 roku, pamiątki po światowej sławy pianiście, mężu stanu i filantropie Ignacym Janie Paderewskim, przedmioty osobiste generała Kościuszki, dzieła mistrzów polskiego malarstwa, jak rodziny Kossaków, Jana Styki, Jana Henryka de Rosena, rzeźby ze szkoły zakopiańskiej oraz sztukę Stanisława Szukalskiego. Stroje ludowe, mundury wojskowe, ordery, broń, rzadkie starodruki i listy pisane przez polskich królów to tylko ułamek naszej kolekcji. Odwiedź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej i zaplanuj wizytę już dziś!

Photo: Mieczysław Haiman (1888-1949), first Curator of the Museum, 1935-1949

 

Museum opening ceremony, January 12, 1937. Photograph by W. M. Różański

 

https://www.youtube.com/watch?v=u7GHrFUfM3Y The Role of the PRCUA and its Perseverance in the Founding and Support of the PMA