Post Eagle Newspaper

Friday

Apr 12, 2024

45°F, few clouds
New Jersey

Time Now

12:00:00

P.A.C. Charitable Foundation Sponsors
Richard Gorecki Scholarship

The Polish American Congress Charitable Foundation is formally announcing that it is accepting applications for the Richard Gorecki Scholarship for this year. The amount of scholarships will be between $500.00 and $1,000.00 as determined by the Scholarship Committee.

To be eligible the applicant must be a citizen of the United States of America and of Polish ancestry. Applicant must be a full time student enrolled as a sophomore, junior, senior or post-graduate in an accredited undergraduate or graduate program at a college or university, with a minimum GPA of 3.0 out of 4.0. Applicant must be a member of their local Polish American Congress Division or if none in their area, then a member thru the National PAC.

Application process is as follows:

1. Completion of a PACCF Scholarship application.

2. Submit a resume, including:
a. Name and relationship to you of the nearest family member(s) from whom you ascribe your Polish ancestry;
b. Description of your academic and career goals.

3. Submit an original certificate of your most recent transcript, including an original certified copy of your GPA.

4. Submit  a description of your personal involvement in the community.

Applications can be obtained at www.paccf.org, emailing to paccf@paccf.org, or by phone at 773-763-9942. Deadline to apply is April 15, 2015.

 

Polish Version

FUNDACJA CHARYTATYWNA KONGRESU POLONII AMERYKAŃSKIEJ SPONSORUJE STYPENDIUM w IMIENIU RYSZARDA GÓRECKIEGO

Fundacja Charytatywna Kongresu Polonii Amerykańskiej przyjmuje podania na tegoroczne stypendia im. Ryszarda Góreckiego w wysokości od 500 do 1,000 dolarów.

Kandydaci do stypendium muszą być obywatelami Stanów Zjednoczonych polskiego pochodzenia. Osoba zainteresowana uzyskaniem stypendium musi być studentem co najmniej drugiego roku w pełnym wymiarze godzin na akredytowanej uczelni lub być studentem studiów podyplomowych i mieć dobre wyniki w nauce (minimum GPA 3.0 w skali 4.0). Wymagane jest członkostwo w lokalnym wydziale Kongresu Polonii Amerikańskiej, lub krajowym KPA.

Procedura ubiegnia się o stypendium:

  1. Wypełnienie formularza stypendium PACCF.
  2. Przysłanie pracy pisemnej zawierającej:
  3. Nazwisko najbliższego członka rodziny, któremu student przypisuje swoje polskie pochodzenie
  4. Opis celów naukowych i zawodowych.
  5. Oryginał najnowszego świadectwa ocen (transcript), w tym oryginalna, uwierzytelniona kopia GPA.
  6. Opis osobistego uczestnictwa w życiu społeczności.

Formularze podań można uzyskać drukując ze strony internetowej www.paccf.org, lub przez e-mail:paccf@paccf.org, lub zamawiając telefonicznie 773-763-9942. Termin składania podań upływa 15 kwietnia 2015 roku.