Post Eagle Newspaper

Thursday

Apr 18, 2024

45°F, few clouds
New Jersey

Time Now

12:00:00

March For Life – Washington, D.C.

On Friday, January 19, 2018, a group of over 30 people from the Shrine of Our Lady of Czestochowa (Doylestown, PA), led by Fr. Timothy Tarnacki OSPPE, have participated in 45th March for Life in Washington D.C. March for Life is an annual national event which brings together all Americans supporting the right to life from the moment of conception to natural death. The march takes place around the anniversary of the U.S. Supreme Court’s decision legalizing abortion in the case Roe v. Wade. The theme for the 2018 March for Life was “Love Saves Lives”, presenting the power of love that can save lives in countless ways.

Prior to departure from the Shrine for this event, the group participated in the Holy Mass celebrated in Our Lady of Czestochowa Chapel. Fr. Tadeusz Lizinczyk OSPPE, the Provincial of the Pauline Order, was the main celebrant of the Mass. Reaching the nation’s capital, our Shrine group has attended the rally at the National Mall. Hundreds of thousands of pro-life supporters who participated in the rally and the march were greeted by Jeanne Mancini, the President of the March for Life. Following her address other speakers have appeared on the platform. The most notable speakers were surely the most important officials in US government: Paul Ryan – House Speaker, Mike Pence – Vice President of the United States, and Donald J. Trump – the President of the United States. The Vice President and the President spoke via video satellite from White House Rose Garden. Introducing the main speaker, the Vice President said:

—“My friends life is winning in America, because love saves lives. Know that as you march for life, that your compassion, your persistance, your activism and your prayers are saving lives. And this pro-life generation should never doubt – we are with you”.

President Trump in his speech said that He is honored to be the first US President to speak at the March.

—“The March for Life is a movement born out of love. You love your families. You love your neighbors. You love our nation, and you love every child, born and unborn, because you believe that every life is sacred, that every child is a precious gift from God” – said Trump.

The President has also announced that he is ready to sign legislature to end late-term abortion, once passed by the Senate.

After the rally, our Shrine group, along with crowds of people, have participated in the March walking the Constitution Avenue, reaching the Supreme Court and the Capitol building, praying for and supporting the protection of life in America.

Fr. Timothy Tarnacki OSPPE

Marsz w obronie życia w Waszyngtonie

W piątek 19 stycznia 2018 r., grupa ponad 30 osób z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej – Amerykańskiej Częstochowy, prowadzona przez o. Tymoteusz Tarnackiego OSPPE, uczestniczyła w 45-tym Marszu w Obronie Życia Poczętego w Waszyngtonie. Marsz ten jest corocznym wydarzeniem, które gromadzi mieszkańców USA, którzy swoją obecnością wspierają prawo do życia każdego człowieka, od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Wydarzenie to jest organizowane w okolicy rocznicy zalegalizowania przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych aborcji w sprawie Roe przeciwko Wade na początku lat siedemdziesiątych. Głównym przesłaniem tegorocznego marszu było hasło: “Miłość ratuje życie”, ukazujące siłę miłości, która ocala ludzkie życie w bardzo rozmaity sposób.

Przed wyruszeniem do Waszyngtonu, nasza grupa uczestniczyła we Mszy Świętej w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, której przewodniczył o. Tadeusz Lizińczyk OSPPE, Prowincjał Zakonu Paulinów w USA. Po dotarciu do stolicy nasza grupa wzięła udział w wiecu organizowanym na “National Mall”, nieopodal pomnika Waszyngtona. Setki tysięcy obrońców życia zostały przywitane przez Jeanne Mancini, przewodniczącą ruchu „March for Life”. Po jej przemówieniu na mównicy wystąpili inni zaproszeni goście. Z pewnością najbardziej wyczekiwanymi były przemówienia wygłoszone przez najwyższe władze państwowe USA: Paul Ryan – Marszałek Izby Reprezentantów, Mike Pence – Wice Prezydent  Stanów Zjednoczonych oraz Donald J. Trump – Prezydent Stanów Zjednoczonych. Zarówno Prezydent jak i Wice Prezydent przemawiali do zgromadzonych z ogrodów Białego Domu, za pośrednictwem połączenia wideo. Przedstawiając głównego mówcę, Wice Prezydent Mike Pence powiedział:

— “Przyjaciele, życie zwycięża w Ameryce, ponieważ miłość ratuje życie. Wiedzcie, że gdy maszerujecie w obronie życia, wasze współczucie, wasza nieustępliwość, wasze zaangażowanie oraz wasze modlitwy ratują życie. I to pokolenie “pro-life” nigdy nie powinno w to wątpić – jesteśmy z wami” – powiedział Pence.

Prezydent Trump w swoim przemówieniu powiedział, iż jest zaszczycony tym, iż jest on pierwszym Prezydentem USA, który zabiera głos w czasie Marszu.

—“Marsz życia jest ruchem zrodzonym z miłości. Kochacie wasze rodziny.  Kochacie waszych bliźnich. Kochacie nasz naród i kochacie każde dziecko, narodzone i nienarodzone, ponieważ wierzycie, że każde życie jest święte, że każde dziecko jest drogocennym darem od Boga”. – powiedział Prezydent USA.

Donal Trump zapowiedział także, że jest gotowy podpisać ustawę  zakazującą dokonywanie aborcji w późnym okresie ciąży, jak tylko zostanie uchwalona przez Senat.

Po zakończonym wiecu, nasza Sanktuaryjna grupa, wraz ze zgromadzonymi tłumami, uczestniczyła w Marszu, przemierzając Aleje Konstytucji, dochodząc do budynku Sądu Najwyższego oraz Kapitolu, modląc się i wspierając obronę życia w Ameryce.

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE

Tags: