Post Eagle Newspaper

Wednesday

Apr 17, 2024

45°F, few clouds
New Jersey

Time Now

12:00:00

International Day At Polish Shrine

PENNSYLVANIA – The Shrine of Our Lady of Czestochowa in Doylestown is a place visited by many different nationalities, not only of Polish descent. A great sign of that diversity was the First International Day, which was organized at our Shrine. The theme of this day “One Heart, One Spirit”, relates to the first chapter of the Acts of the Apostles, where all the  Apostles “joined together constantly in prayer, along with Mary the Mother of Jesus (Acts 1: 14). This unity was made visible by the various nationalities that have participated in this celebration: USA, Poland, Italy, Nigeria, Mexico, Scotland, Hungary, El Salvador, Guatemala, Philippines, Peru, Ecuador. They all came to the Shrine for the same reason – to pray together. The celebration of the International Day took place on Sunday, April 15th with the solemn procession to the Church and presentation of the different countries. After that, everyone participated in the Holy Mass at 11:00 AM, which was celebrated by Fr. Krzysztof Drybka, Prior of American Czestochowa. 

During His homily Fr. Krzysztof encouraged everyone to get to know each other better and to remember that with our diversity we make one family of the children of God. The representatives of each country read the petitions of the Universal Prayer in their own languages, as well as they participated in the offertory procession, brining gifts that are characteristic to their culture. After the Mass, the second part of the celebration took place at the Shrine Cafeteria, where cultural and artistic programs were presented. The First International Day was organizied by Rocio Higney and Fr. Krzysztof Drybka OSPPE.

Fr. Timothy Tarnacki OSPPE

Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown jest miejscem do którego już od ponad sześćdziesięciu lat pielgrzymują wierni różnych narodowości, nie tylko polskiego pochodzenia. Wspaniałym wyrazem tego był, zorganizowany po raz pierwszy, Dzień Międzynarodowy w Amerykańskiej Częstochowie, pod hasłem “Jednego serca, jednego ducha”. Temat ten nawiązywał do pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich, w którym czytamy, że Apostołowie “trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14). Ta jednomyślność i jedność wierzących była wyrażona przez udział przedstawicieli z wielu różnych państw, takich jak: USA, Polska, Włochy, Nigeria, Meksyk, Szkocja, Węgry, Salwador, Gwatemala, Filipiny, Peru, Ekwador. Wszyscy oni zgromadzili się w Amerykańskiej Częstochowie w tym samym celu, aby się wspólnie modlić. Obchody Dnia Międzynarodowego odbyły się w Niedzielę 15 kwietnia i rozpoczęły się procesją do kościoła oraz prezentacją poszczególnych państw. Następnie odbyła się z tej okazji Msza Święta o godz. 11:00 AM, której przewodniczył o. Krzysztof Drybka OSPPE, Przeor Amerykańskiej Częstochowy.

W swojej homilii, o. Krzysztof zachęcał do poznawania siebie na wzajem i pamiętaniu o tym, że wszyscy razem z naszą różnorodnością tworzymy jedną rodzinę dzieci Bożych. Reprezentaci poszczególnych państw odczytali prośby modlitwy wiernych w swoich ojczystych językach oraz w procesji przynieśli dary charakterystyczne dla ich kultury. Po Mszy Świętej, druga część uroczystości odbyła się w Sanktuaryjnej Kafeterii, w której to można było podziwiać różne występy artystyczne i kulturalne aby lepiej poznać poszczególne narodowości. Organizacją tego wydarzenia zajęli się: Rocio Higney oraz o. Krzysztof Drybka OSPPE.

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE

Tags: