Post Eagle Newspaper

Wednesday

Jun 12, 2024

45°F, few clouds
New Jersey

Time Now

12:00:00

Ignacy Paderewski
The Patriot & Philanthropist
On-Line Concert, Tuesday, June 29th

Ignacy Paderewski: The Patriot & Philanthropist
Online Concert Premiere Tuesday, June 29th at 20.00 CET / 2 pm EST
www.paderewski.fkis.org

The Arts and Culture Foundation invites you to a premiere of a free online Ignace Paderewski memorial concert to commemorate the 80th anniversary of his death. Paderewski was a citizen of the world, statesman, diplomat, virtuoso, composer, advocate of an independent Poland, and above all, a great patriot. He appealed to work for common cause, higher ideals and unity of all Poles. Ignace Paderewski is an example of how much can be achieved by a man of humble origins but exceptional talents, rigorous work ethic and good heart. The concert will bring closer the insufficiently known ethos of charity and philanthropy of the Great Pole, who gave away most of his wealth, especially supporting those who fought for the freedom of Poland. There will also be interesting facts and little-known archival materials made available by the Pilsudski Institute in New York, Polish Museum in America and Polish Music Center USC Thornton School of Music.

The concert program, which presents the artistry of Polish composers and emphasizes its national character, will include works by F. Chopin and I. Paderewski in classical performance and jazz interpretations by excellent Krzysztof Herdzin. The concert feature the winner of the International Chopin Piano Competition in Warsaw, Russian pianist Yulianna Avdeeva, American pianist Eric Lu a laureate of the International Chopin Piano Competition in Warsaw, Kamil Pacholec a young generation pianist, winner of the Polish National Piano Competition in Katowice, the International Piano Competition in Livorno, semi-finalist of the 1st International Chopin Piano Competition on historical instruments, supported by the Fryderyk Chopin Institute under the “Young Talents” programme, Krzysztof Herdzin professor, doctor of musical arts, pianist, conductor, composer, arranger, music producer, ad. D. Magdalena Idzik soloist of the Polish National Opera, assistant professor at the Department of Vocal Studies of the Fryderyk Chopin University of Music, Marek Bracha, considered one of the most interesting Polish pianists of the young generation, represented by Ludwig van Beethoven Association. There will also be performances by the Wrocław Opera Ballet Soloists, Hannah Ho and Robert Kędziński, choreographed by Associate Professor Zofia Rudnicka, lecturer at the Department of Dance at the Wrocław University of Music.

Partner of the Concert: PZU Foundation

Supporting Partner: Polish & Slavic Federal Credit Union

Co-operation: The Roman Dmowski and Ignace Jan Paderewski Institute for the Heritage of National Thought, Ignace Paderewski Center in Kąsna Dolna, International Chopin Festival in Duszniki Zdroj, Pilsudski Institute of America, Polish Museum in America, Polish Music Center USC Thornton School of Music, Warsaw Royal Bath Park

Organizer: Arts and Culture Foundation

IGNACY PADEREWSKI PATRIOTA I FILANTROP
Premiera koncertu online na stronie:
www.paderewski.fkis.org
Wtorek 29 czerwca
godzina 20.00 CET/ 2pm EST

Nieodpłatny koncert online pamięci Ignacego Paderewskiego organizowany jest dla upamiętnienia 80 rocznicy śmierci artysty. Ignacy Paderewski był obywatelem świata, mężem stanu, dyplomatą, wirtuozem, kompozytorem, orędownikiem niepodległej Polski, a przede wszystkim wielkim patriotą. Odwoływał się do pracy dla wspólnej sprawy, wyższych ideałów i jedności wszystkich Polaków. Ignacy Paderewski stanowi przykład jak wiele może osiągnąć człowiek o skromnym pochodzeniu, ale o wyjątkowych talentach, rygorystycznej etyce pracy i dobrym sercu. Koncert przybliży niedostatecznie znany etos dobroczynności i filantropii Wielkiego Polaka, który rozdał większą część majątku wspierając zwłaszcza tych, którzy walczyli o wolność Polski. Nie zabraknie również ciekawostek i mało znanych materiałów archiwalnych udostępnionych przez Instytut Piłsudskiego w Nowym Jorku, Muzeum Polskie w Ameryce, Polskie Centrum Muzyki, USC Thornton School of Music.

Program koncertu prezentuje kunszt polskich kompozytorów i podkreśla jego narodowy charakter, w programie utwory F. Chopina i I. Paderewskiego w wykonaniu klasycznym i interpretacje jazzowe znakomitego Krzysztofa Herdzina.  W koncercie udział weźmie zwyciężczyni Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, rosyjska pianistka Julianna Awdiejewa, amerykański pianista Eric Lu laureat Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, Kamil Pacholec pianista młodego pokolenia laureat Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Katowicach, Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Livorno, półfinalista I Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na instrumentach historycznych, objęty opieką Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w ramach programu „Młode Talenty” Krzysztof Herdzin profesor, doktor sztuk muzycznych, pianista, dyrygent, kompozytor, aranżer, producent muzyczny, ad. dr.  hab. Magdalena Idzik solistka Polskiej Opery Narodowej, adiunkt w Katedrze Wokalistyki UMFC, Marek Bracha uważany za jednego z najciekawszych polskich pianistów młodego pokolenia reprezentowany przez Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena. Wystąpią również Soliści Baletu Opery Wrocławskiej, Hannah Ho i Robert Kędziński w choreografii doc. hab. Zofii Rudnickiej wykładowcy Katedry Tańca UMFC w Warszawie.

Partner koncertu: Fundacja PZU

Partner wspierający: Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, PSFCU

Współpraca: Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Centrum Ignacego Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju, Instytut Piłsudskiego w Ameryce, Muzeum Polskie w Ameryce, Polskie Centrum Muzyki, USC Thornton School of Music, Łazienki Królewskie w Warszawie, Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Organizator: Fundacja Kultury i Sztuki www.fkis.org