Post Eagle Newspaper

Monday

May 20, 2024

45°F, few clouds
New Jersey

Time Now

12:00:00

Finale of the Great
Orchestra of Christmas
Charity In New Britain

The Mayor of Gdańsk, Paweł Adamowicz, was murdered
during the finale of the Great Orchestra of Christmas Charity in Gdańsk

By Asha Lassen

CONNECTICUT – Our fellow citizens with all their hearts joined the annual charity campaign of the Great Orchestra of Christmas Charity in New Britain. The finale of the 27th edition of the Great Orchestra of Christmas Charity was held on January 12, 2019 in New Britain. It was a joyful atmosphere with many generous guests who came to Haller Post in order to support this wonderful goal of charity aid for sick children in Poland. The charity helps purchase medical equipment for specialized children’s hospitals. This year the event was organized by Marcin Olechowski along with a multi-faceted brigade of helpers, volunteers, and local organizations under the slogan “Helping Is Child’s Play”.

The main event hosted many great musicians from the Polish community, who performed selflessly in an evening program rich with talent. The event began with the music of DJ Kasia and then on the stage appeared Richie Badowski and The Raspberry Goats. There was also an auction of gadgets from Poland and donations from local companies in Connecticut (including calendars, T-shirts with prints, and badges) Of course there were great artistic works provided by local Polish artists, mainly paintings and photographs.

The WOŚP finale was a huge success. Thanks to the generosity of great people, $13,554.50 was raised! Haller Post in New Britain was filled with people of good will, who, through their charity, help children who are fighting for life and recovery.

Jarek Westphal was one of those the event has helped.  For many years as a child, he fought to live with brain cancer. Now, as a 15-year-old student at the local High School No. 19 (ZSP No. 1) in Gdańsk, he is an active volunteer of the Great Orchestra of Christmas Charity in Gdańsk.

In PHOTO: Jarek Westphal, Kacprer Wolszon, 

Jarek and his school friend, Kacper Wolszon in an interview, emphasized that they feel a great desire and need to help sick children. When asked what justifies his responsibility, Jarek answered without thinking: “I help, because of the help of others, I survived. Were it not for the Great Orchestra of Christmas Charity, I would not be alive anymore! The money that people collect helped me and other sick children, and I just wanted to pay back to those who now need help like I used to.”

Not only in Connecticut Poles celebrated the finale of the 27th edition of the Great Orchestra of Christmas Charity, but in every corner of the world where the Polish community felt the willingness and responsibility to help sick children in Poland. One of the most famous Polish cities, Gdańsk, the famous cradle of the birth of Solidarity and one of the largest WOŚP headquarters, instead of enjoying the next great record and success of the event, was plunged into shock and horror, which is difficult to describe in words. During the finale of the Great Orchestra of Christmas Charity in Gdańsk, Paweł Adamowicz, the Mayor of Gdańsk, was murdered. An attacker broke into the scene and stabbed the Mayor with a knife, as reported by the newspaper ‘Wiadomości’. The inhabitants of Gdańsk and the whole world are shocked by what happened. President Duda said goodbye to the great man in the speech:

“Paweł Adamowicz was murdered in a moment that had a special dimension, and the attack on the President of Gdańsk is a blow to all people who want to do good, because the Great Orchestra of Christmas Charity is undoubtedly an element that very many people in Poland, especially young people, connects.”

Thousands of Gdańsk residents gathered during the silent march that took place on Długi Targ Street to pay homage to the tragically deceased mayor. Participants of the protests laid on the streets alongside the candles, holding banners with the message “stop hate,” as reported by the newspaper “Gazeta.PL \ Wiadomości,” to commemorate the murdered Mayor of Gdańsk together. Crowds paying tribute to President Adamowicz also gathered in Warsaw, Toruń, Lublin, Kraków, Szczecin, Olsztyn, Poznań and Wrocław. The Poles, and the inhabitants of Gdańsk have united through this tragedy in shared silence, paying homage to the great man, standing together against aggression and violence.

 

 

Finał 27 Edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  w New Britain
Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz został zamordowany podczas finału WOŚP w Gdańsku

Nasi rodacy w New Britain włączyli się w coroczną akcję charytatywną Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy całym sercem. Finał 27-ej edycja WOŚP odbył się 12 stycznia 2019 w New Britain, z atmosferą i gośćmi którzy przyszli do Haller Post, aby jak co roku poprzeć ten tak wspaniały cel pomocy charytatywnej dla chorych dzieci w Polsce, poprzez zakup sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. W tym roku impreza była organizowana przez Marcina Olechowskiego z wieloliczną brygadą pomocników, woluntariuszy i lokalnych organizacji pod hasłem „Pomaganie jest dziecinnie proste”.   Główna impreza gościła wielu wspaniałych muzyków polonijnej estrady, którzy bezinteresownie wystąpili w bogatym programie wieczornym. Impreza rozpoczęła się przy muzyce DJ Kasi a następnie na scenie wystąpił Richie Badowski oraz The Raspberry Goats. Odbyła się również licytacje gadżetów z Polski i donacji fantowa sponsorowana przez lokalne firmy w Connecticut (m.in. kalendarze i koszulki z nadrukami, plakietki…) Oczywiście nie zabrakło wspaniałych prac artystycznych sponsorowanych przez lokalnych polonijnych artystów, głównie obrazów i fotografii.  Finał WOŚP był ogromnym sukcesem. Dzięki hojności wspaniałych ludzi zostało zebranych $13,554.50! Haller Post w New Britain był wypełniony ludźmi dobrej woli, którzy poprzez swoją pomoc charytatywną pomagają dzieciom walczącym o życie i powrót do zdrowia.  Jednym z takich ciężkich przypadków był Jarek Westphal. który jako dziecko przez wiele lat walczył o życie z rakiem mózgu. Teraz jako 15-letni uczeń lokalnej szkoły Gimnazjalnej Nr 19 (ZSP nr 1) w Gdańsku, jest czynnym woluntariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku.

Jarek I jego kolega szkolny, Kacper Wolszon w wywiadzie, podkreślili ze czują ogromną chęć i potrzebę, aby pomóc chorym dzieciom. Kiedy zapytany, czym uzasadnia swoja odpowiedzialność, Jarek odpowiedział bez zastanowienia:

„Pomagam, dlatego bo sam dzięki pomocy innych przeżyłem. Gdyby nie WOŚP już bym nie żył! Pieniądze, które zbierają ludzie pomogły mi i innym chorym dzieciom a ja chciałem się tylko odwdzięczyć tym osobom, które teraz potrzebują pomocy takiej jak ja kiedyś potrzebowałem.”

Od lewej: Radek Przygodzki-Mister Polonia CT, Asha Lassen (Dyrektor Rozwoju i Publicystyki Miss Poloni CT), Bogusia Gladysz (Coordinator Miss Polonia CT)

Nie tylko w Connecticut Polacy obchodzili finał 27 Edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale w każdym zakątku świata, gdzie Polska społeczność poczuła chęć I odpowiedzialność pomocy chorym dzieciom w Polsce.  Jedno z najsłynniejszych Polskich miast, Gdańsk, słynna kolebka narodzin Solidarności I jedna z największych siedzib WOŚPu, zamiast radować się z kolejnego wspaniałego rekordu i sukcesu imprezy, pogrążyła się w szoku i horrorze, który ciężko opisać słowami. Podczas finału WOŚP w Gdańsku, Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska został zamordowany. Na scenę wdarł się napastnik i ugodził prezydenta miasta nożem jak donosi gazeta „Wiadomości”. Gdańszczanie, Gdańszczanki, jak i cały świat są zszokowani tym co się stało.  Prezydent Duda, pożegnał wielkiego człowieka w przemowie:

„Paweł Adamowicz został zamordowany w chwili, która miała wymiar szczególny, a atak na prezydenta Gdańska to cios we wszystkich ludzi, którzy chcą czynić dobro, bo Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest bez wątpienia tym elementem, który bardzo wielu ludzi w Polsce, szczególnie młodych, łączy”

Tysiące Gdańszczan zgromadziło się podczas marszu milczenia który odbył się przy ulicy Długi Targ by oddać hołd tragicznie zmarłemu prezydentowi. Uczestnicy protestów składali na ulicach znicze trzymając transparenty z napisem “Stop nienawiści” jak donosi gazeta „Gazeta.PL\Wiadomości,” by wspólnie uczcić pamięć zamordowanego prezydenta Gdańska. Tłumy oddające hołd prezydentowi Adamowiczowi zgromadziły się także w Warszawie, Toruniu, Lublinie, Krakowie, Szczecinie, Olsztynie, Poznaniu i Wrocławiu

Polacy, Gdańszczanie I Gdańszczanki zjednoczyli się przez ta tragedie w milczeniu oddając hołd wielkiemu człowiekowi, razem stojąc przeciw agresji i przemocy.

aartykul. Asha Lassen