Post Eagle Newspaper

Sunday

May 19, 2024

45°F, few clouds
New Jersey

Time Now

12:00:00

Fatima Year At
American Czestochowa

“Pray the Rosary every day to obtain peace in the world” – the Blessed Mother often repeated during Her apparitions 100 years ago in Fatima, Portugal. In the Universal Church, the year 2017 is the year of 100 anniversary of these events. Mary has appeared to the three children – Francisco, Jacinta, and Lucia – from May to October 1917. Every time she came, she left the world the message of prayer, repentance, and penance, especially inviting to pray the Rosary. At the National Shrine of Our Lady of Czestochowa, since about 9 years, from every May to October, we have been celebrating Fatima Day Devotions, during which the faithful have been praying for peace in the world and in our hearts. Because of the Jubilee Year, this year’s devotions have been very special at our Shrine. The Pauline Fathers have invited many distinguished guests to help us to get closer to our Mother. Our prayers were led by: Most Rev. Michael J. Fitzgerald, Auxiliary Bishop of Archdiocese of Philadelphia; Msgr. Tomasz Grysa, First Counsellar of the Permanent Observer Mission of the Holy See to the United Nations; Rev. John Schiele, Pastor of Our Lady of the Sacred Heart Parish in Hilltown; Msgr. Paul L. Bochicchio from Hoboken, New Jersey; Rev.. Dennis Gill, Director of the Archdiocese of Philadelphia Office of Divine Worship; and Rev. Jeffrey Stecz, Pastor of St. Agnes Parish in Sellersville.

Every thirteenth day of each of these months we begun our prayer by celebrating the Holy Mass in the Chapel of Our Lady of Czestochowa. Following the Mass, everyone participated in the outdoor, candlelight procession in the Rosary Garden, around the Shrine grounds. The devotion always ended by the outdoor Chapel of Our Lady of Fatima, where the Fatima prayers were said, just like 100 years ago: the Act of Reparation, as well as Angel Prayers.

During this special time people of many different nationalities and backgrounds have visited our Shrine in Doylestown. They have also enriched our community prayer by reciting the Rosary in their own languages: Polish, English, Spanish, Filipino, Vietnamese, French, and others. Fatima Day Devotions have become a true sign of the prayer of the Universal Church for peace in the world.

Fr. Timothy Tarnacki OSPPE

Rok Fatimski w Amerykańskiej Częstochowie

“Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby uzyskać pokój dla świata” – powtarzała Maryja 100 lat temu w czasie objawień w okolicy portugalskiej miejscowości Fatima. W całym Kościele powszechnym rok 2017 to rok setnej rocznicy tamtych wydarzeń. Maryja ukazywała się trójce dzieci – Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji – od Maja do Października 1917 roku. Za każdym razem przekazywała światu orędzie wzywające do modlitwy, nawrócenia i pokuty dla świata, a przede wszystkim zachęcała do modlitwy różańcowej. W Amerykańskiej Częstochowie już od ponad dziewięciu lat, od Maja do Października odbywają się Nabożeństwa Fatimskie, w czasie których wierni gromadzą się aby modlić się o pokój na świecie i w naszych sercach. W tym roku, z racji Jubileuszu, “Dni Fatimskie” przybrały szczególnych charakter w naszym Sanktuarium. Ojcowie Paulini zaprosili różnych gości, którzy pomagali zgromadzonym przeżywać spotkanie z naszą Matką. Naszej modlitwie przewodniczyli w tym roku: J.E. Bp. Michael J. Fitzgerald, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Filadelfii; ks. Prałat Tomasz Grysa, Pierwszy Radca Stałej Misji Stolicy Apostolskiej przy ONZ; ks. John Schiele, Proboszcz Parafii w Hilltown; ks. Prałat Paul L. Bochicchio z Hoboken, New Jersey; ks. Dennis Gill, Dyrektor Komisji ds. Kultu Bożego w Archidiecezji Filadelfia; oraz ks. Jeffrey Stecz, Proboszcz Parafii w Sellersville.

Każdego trzynastego dnia miesiąca naszą modlitwę rozpoczynaliśmy od Mszy Świętej sprawowanej w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Następnie wszyscy zgromadzeni uczestniczyli w procesji różańcowej ze świecami, po Ogrodzie Różańcowym Sanktuarium. Nabożeństwo kończyło się w kapliczce Matki Bożej Fatimskiej, przy której odmawiany były modlitwy przekazane światu w Fatimie, sto lat temu: modlitwa wynagradzająca oraz modlitwy Anioła.

W tym szczególnym czasie wielu wiernych różnych narodowości pielgrzymowało do Domu Matki w Doylestown. Ubogacali oni naszą wspólną modlitwę, odmawiając poszczególne tajemnice różańca w swoich językach: polskim, angielskim, hiszpańskim, filipińskim, francuskim, wietnamskim oraz w wielu innych. Dni Fatimskie w Amerykańskiej Częstochowie stały się prawdziwym znakiem modlitwy Kościoła Powszechnego o pokój na świecie.

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE

Tags: