Post Eagle Newspaper

Wednesday

Jul 17, 2024

45°F, few clouds
New Jersey

Time Now

12:00:00

Easter Triduum at American Czestochowa

PENNSYLVANIA – Paschal Triduum is a period of three days in the Catholic Church that celebrate the most important mysteries of our salvation – the passion, death and resurrection of Jesus Christ. At the National Shrine of Our Lady of Czestochowa, we started celebrating these events on Holy Thursday with the Mass of the Lord’s Supper. Being grateful to God for the gift of Priesthood and Eucharist, all Pauline Fathers concelebrated the Mass. Fr. Tadeusz Lizinczyk, the Provincial of the Pauline Order in USA was the main celebrant. On Good Friday the Liturgy of the Passion and Death of the Lord took place at 3 PM in our Church. The main celebrant and a preacher of this liturgy was Fr. Krzysztof Drybka, the Prior of American Czestochowa. In the evening we also celebrated the Way of the Cross, at the outside Stations of the Cross, led by Fr. Timothy Tarnacki. The meditations for this devotion were taken from the Way of the Cross with Pope Francis at the Colosseum in Rome, written by young people. Holy Saturday, is the day when Christians pray in silence by the Tomb of Christ and await His resurrection. Polish Scouts from Philadelphia were keeping watch at the Tomb of Christ in the Church. During that day, there was also traditional Polish “Swieconka” – the blessing of Easter Food. Throughout the day, the Pauline Fathers blessed baskets of food brought by the faithful. At dusk we celebrated the Solemn Liturgy of the Easter Vigil at our Shrine, presided by Fr. Dominik Libiszewski. During this solemn celebration of the Resurrection of Jesus Christ, the faithful were able to listen to the history of salvation in the proclaimed Biblical readings, renew their baptismal promises and participate in the blessing of the water. On Easter Sunday morning there was a Resurrection Procession and Mass. The Main Celebrant was Father Provicial Tadeusz Lizinczyk. Traditional Polish hymns were sung and banners were carried during the procession in honor of the Risen Christ.

The Pauline Fathers and Brothers of American Czestochowa would like to wish to everyone during this Easter season, that the Resurrected Lord will fill you with joy, peace and hope, that as Jesus has conquered death, in the same way God can raise us up from our sins and weaknesses, granting to us a new life together with Christ.

Fr. Timothy Tarnacki OSPPE

Photos:
Grzegorz Tyminski
Richard Lombardi
Fr. Timothy Tarnacki OSPPE

Triduum Paschalne i Rezurekcja w Amerykańskiej Częstochowie

Triduum Paschalne, czyli najważniejsze dni roku liturgicznego w Kościele, celebrujące mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, rozpoczęło się w Amerykańskiej Częstochowie Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Dziękując Bogu za dar kapłaństwa i Eucharystii wszyscy Ojcowie konwentu w Doylestown koncelebrowali uroczystą Mszę Świętą. Liturgii przewodniczył o. Tadeusz Lizińczyk, Prowincjał Paulinów w USA. Eucharystia zakończyła się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Wystawienia (tzw. “Ciemnica”) w Kaplicy Św. Anny. W Wielki Piątek Liturgia Męki i Śmierci Pana Jezusa odbyła się w Sanktuarium o godz. 3 po południu. Przewodniczył jej oraz wygłosił Słowo Boże o. Krzysztof Drybka, Przeor Amerykańskiej Częstochowy. Wieczorem odbyło się także nabożeństwo Drogi Krzyżowej na placu przed Kościołem, które poprowadził o. Tymoteusz Tarnacki. Tegoroczne rozważania zostały zaczerpnięte z Drogi Krzyżowej z Papieżem Franciszkiem w rzymskim Koloseum, przygotowane przez młodych ludzi. Wielka Sobota, to dzień w którym Chrześcijanie czuwają przy grobie Pana Jezusa, adorując Go i oczekując z nadzieją na Zmartwychwstanie. Wartę przy grobie, tak jak każdego roku pełnili Polscy Harcerze z Philadelphii. W tym dniu nie mogło także zabraknąć tradycyjnej Polskiej Święconki. Przez niemalże cały dzień Ojcowie poświęcali, w przedsionku Kościoła, pokarmy wielkanocne przyniesione przez wiernych. O zmierzchu odbyła się Uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej, której przewodniczył o. Dominik Libiszewski. W tym czasie, celebrując Zmartwychwstanie Chrystusa, mogliśmy ponownie przeżyć historię zbawienia w wysłuchując wielu biblijnych czytań, odnowić przyrzeczenia chrzcielne oraz uczestniczyć w poświęceniu wody. W Niedzielny poranek odbyła się tradycyjna procesja i Msza Św. Rezurekcyjna, której przewodniczył Ojciec Prowincjał Tadeusz Lizińczyk. W czasie procesji  z Najświętszym Sakramentem wokół Kościoła, wierni nieśli sztandary oraz śpiewali tradycyjne polskiej pieśni, oddając cześć Chrystusowi Zmartwychwstałemu.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego Ojcowie i Bracia Paulini, posługujący w Amerykańskiej Częstochowie pragną życzyć, aby Zmartwychwstały Jezus napełniał nas wszystkich radością, pokojem oraz nadzieją, że tak jak Jezus zwyciężył śmierć, tak Bóg może uzdolnić nas do powstawania z naszych grzechów i słabości, dając nam nowe życie razem z Chrystusem.

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE

Zdjęcia:
Grzegorz Tymiński
Richard Lombardi
o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE

Tags: