Post Eagle Newspaper

Saturday

Jul 13, 2024

45°F, few clouds
New Jersey

Time Now

12:00:00

Death Mask of Ignacy Jan Paderewski
Now On Display At The PMA

CHICAGO, IL – On the 74th anniversary of his passing, The Polish Museum of America (PMA) is proud to announce the public display of the Death Mask of Ignacy Jan Paderewski. The sculpture, created by Malvina Hoffman in 1941, donated by Martin Skoble and Gabrielle Howard in January 2014, with conservation sponsored by Ludwika Rozwadowska, will remain on permanent exhibit in the IJ Paderewski Room of the PMA.

IJ Paderewski, who began as a pianist and composer, turned to politics, supporting Poland’s independence as its Prime Minister in 1919. As a diplomat, he used his music to raise relief funds for a war ravaged Poland, touring across America, speaking to, and performing for, audiences sympathetic to this cause. After an illustrious career, Paderewski passed away on June 29, 1941, at the Buckingham Hotel in New York. After serious research of the IJ Paderewski Collection in the Archives and other sources, among the many glowing articles on the man and his life, the Times Herald (NY) reported on July 1, 1941: “Malvina Hoffman, who had done a life-sized bust of the pianist, made a death mask of him” on June 30.

At that time, Hoffman was already a well-known New York based sculptor. She had been commissioned by the Field Museum of Natural History, Chicago, to create more than one hundred bronze sculptures for a permanent exhibit, The Hall of the Races of Man. These sculptures were also featured at the 1933 Chicago World’s Fair. As a friend of Paderewski’s, she had already created four earlier sculptures of him: Paderewski the StatesmanPaderewski the ArtistPaderewski the Man (all 1922 in bronze); and Paderewski the Friend (1923 in plaster). Additionally, Hoffman created a bronze of Paderewski’s hand; the PMA has a copy on display at his Steinway piano in the Paderewski Room.

The plaster cast death mask was the basis for Hoffman’s final Paderewski sculpture, also in bronze: Paderewski – The Last Phase (1941). Unfortunately, the bust had a tragic ending. It was aboard the MV Paderewski, a Polish motor vessel of the Gdynia America Line, when it was sunk by a German U-boat on December 30, 1942, in the Caribbean Sea.

In 1956, Joel Murray Altshuler, also an artist and sculptor, and a friend of Hoffman’s, received the original death mask from her. After his passing in 1992, it came to the possession of his twin sister, Ella, who passed away in 2012. As the cousins of his father, Martin Skoble was very close to both Joel and Ella. She had given the mask to Mr. Skoble, who in turn contacted the PMA.

In a brief email in April 2013, Mr. Skoble inquired if the PMA would be interested in accepting a gift – “the death mask of Paderewski cast by his friend, the sculptor Malvina Hoffman.” With the PMA’s beautifully renovated Paderewski Room, and its extensive archives chronicling the life of the Polish statesman, pianist, and humanitarian, the death mask of Ignacy Jan Paderewski was a fitting addition to the PMA collections.

The mask arrived at the PMA on January 23, 2014, delivered by a special carrier. Although Mr. Skoble included photos in his emails, the PMA had to wait to open the package. For preservation purposes, the artifact needed to be acclimated to the temperature and environment of the Museum. At an internal preview on February 6th, the mask’s condition was observed. Although in generally good condition, some staining and cracking was noted. The PMA was quickly in touch with Inez Litas of the Litas Liparini Restoration Studio, who recommended proper action for its care. In response to an earlier article on the donation, Ludwika Rozwadowska graciously sponsored the needed conservation. Now properly restored, the death mask is on current and permanent exhibit in the Paderewski Room at the PMA.

The Polish Museum of America is located at 984 N. Milwaukee Avenue, Chicago, IL 60642. All visitors are welcome. For more information: www.PolishMuseumOfAmerica.org 

 

PHOTO:  PMA Paderewski Room Display. Photo: PMA | Sala Paderewskiego w MPA

 

Maska pośmiertna Ignacego Jana Paderewskiego na wystawie w MPA.

Z okazji 74. rocznicy śmierci Ignacego Jana Paderewskiego, informujemy, że pośmiertna maska artysty, znajduje się już na stałej wystawie w pokoju Jego pamięci. Maska wykonana w 1941 roku przez Malvinę Hoffman, ofiarowana została do Muzeum Polskiego w Ameryce przez Martina Skoble i Gabrielle Howard w styczniu 2014 roku, a po konserwacji sponsorowanej przez Ludwikę Rozwadowską wróciła do Muzeum.

W kwietniu 2013 roku, drogą e-mailową do archiwum Muzeum Polskiego w Ameryce wpłynęło pytanie Martina Skoble: „Czy Muzeum byłoby zainteresowane przyjęciem daru – pośmiertnej maski Paderewskiego, wykonanej przez rzeźbiarkę Malvinę Hoffman?”

Reakcja archiwistów była natychmiastowa. Podjęto próby nie tylko uzyskania daru, ale poczyniono szerokie poszukiwania źródłowe. Pośmiertna maska I.J. Paderewskiego doskonale uzupełnia kolekcję tego Wielkiego Polaka, zgromadzoną w pięknie odrestaurowanej Sali Paderewskiego i bogate zbiory archiwalne dotyczące jego życia i działalności.

Paderewski zmarł 29 czerwca 1941 r. w Hotelu Buckingham w Nowym Jorku. Wśród wielu artykułów z kolekcji archiwalnej MPA, omawiających życie, działalność i zasługi zmarłego, na uwagę zasługuje wzmianka nowojorskiego „Times Herald” z 1 lipca 1941 r., która donosi: „Malvina Hoffman, autorka naturalnej wielkości [czterech] popiersi Paderewskiego, wykonała maskę pośmiertną artysty” [30 czerwca].

W tym czasie M. Hoffman była już znaną i cenioną rzeźbiarką nie tylko w świecie artystycznym Nowego Jorku. Muzeum Historii Naturalnej w Chicago zaangażowało ją do wykonania ponad stu eksponatów w brązie jako stałej wystawy: „Przegląd ras ludzkich”. Eksponaty te pokazano na Wystawie Światowej w Chicago w 1933 r.

Hoffman znała Paderewskiego osobiście. Wykonała cztery jego popiersia stanowiące tematycznie pewną całość: „Paderewski – Mąż Stanu”, „Paderewski – Artysta”, „Paderewski – Człowiek” (wszystkie w 1922 r., wszystkie w brązie) oraz „Paderewski – Przyjaciel” (1923 r., gips). Dodatkowo odtworzyła w brązie dłoń artysty, której kopia jest stałym eksponatem w Sali Paderewskiego MPA.

Jak się okazuje, wykonana w gipsie maska pośmiertna oferowana MPA przez M. Skoble, posłużyła rzeźbiarce do wykonania ostatniego, piątego popiersia: „Paderewski – Ostatni etap” (1941 r., brąz). Popiersie nie przetrwało do naszych czasów. Dnia 30 grudnia 1942 r. niemiecki u-boat zatopił na Morzu Karaibskim okręt MV Paderewski, należący do Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe SA, gdzie znajdowało się owo popiersie.

Jak wynika z korespondencji, jaką prowadziliśmy z M. Skoble do końca 2013 roku, w 1956 r. właścicielem maski był artysta rzeźbiarz – Joel Murrary Altshuler. Otrzymał ją od swojej przyjaciółki Malviny Hoffman. W 1992 r., po jego śmierci maska przeszła w ręce jego bliźniaczej siostry, Elli, która umarła w 2012 r. M. Skoble utrzymywał bliskie stosunki z rodzeństwem Altshuler, byli kuzynami jego ojca. To od Elli, M. Skoble otrzymał oryginalną, pośmiertną maskę Paderewskiego.

Maska dostarczona przez specjalnego kuriera, dotarła do MPA 23 stycznia 2014 r. Po kilkudniowej kwarantannie (dar musiał przystosować się do nowych warunków: temperatura, wilgotność, itp.), 6 lutego 2014 r. nastąpiło oficjalne rozpakowanie przesyłki. Okazało się, że maska jest w dość dobrym stanie mimo kilku plam i pęknięć. MPA skontaktowało się z Inez Listas z Listas Liparini Restoration Studio, która dokonała ewaluacji eksponatu i wyceniła koszta jego odnowienia. W odpowiedzi na artykuł MPA z prośbą o datki na cele odnowienia maski, zareagowała natychmiast pani Ludwika Rozwadowska, w całości pokrywąc koszty konserwacji. Odnowiona maska od 29 czerwca 2015 r.,  znajduje się na stałej wystawie w Sali Paderewskiego Muzeum Polskiego w Ameryce.

Muzeum Polskie w Ameryce, 984 N. Milwaukee Avenue, Chicago, IL 60642 serdecznie zaprasza w swoje progi. Dodatkowe informacje|www.PolishMuseumOfAmerica.org 

Tags: