Post Eagle Newspaper

Thursday

Feb 29, 2024

45°F, few clouds
New Jersey

Time Now

12:00:00

Christmas Celebrations At
American Czestochowa

PENNSYLVANIA – The Solemnity of the Nativity of the Lord is always celebrated at the National Shrine of Our Lady of Czestochowa in a very festive and reverent way. The beauty of this holiday is emphasized especially by the marvelous decorations at the Shrine – colorful Christmas lights, Live Nativity scene with animals, an indoor Neapolitan-style Nativity scene with moving statues and a beautifully decorated church with Christmas trees and flowers.

Above all, however, our Shrine is a place of prayer and meeting with God. Two solemn Masses took place in our Church in celebration of Christmas. On December 24th, at 5:00 pm several thousand people have gathered for the Christmas Vigil Mass in English. The Liturgy was celebrated by Father Edward Volz OSPPE, Director of the Shrine. In his homily, Father Edward brought back the memories of the simple beginnings of the Shrine, telling how the first holidays in American Czestochowa in the 1950s looked like. The Mass was also attended by children dressed as shepherds, kings, angels, as well as Mary and Joseph. At the end of the Mass, St. Nicholas (Santa Claus), gave candy to all the children in the Church. Our Lady of Czestochowa Shrine Choir sang beautifully during this celebration.

The solemn Mass in Polish took place at midnight. This Mass is traditionally called “Shepherd’s Mass”. The main celebrant of the liturgy was Fr. Tadeusz Lizinczyk OSPPE, Provincial of the Pauline Order in the USA. In his homily, Father Provincial pointed out that the birth of Jesus is for all of us a source of hope in our daily lives.

The singing of the vocal quartet added splendor to this beautiful liturgy, in which the Pauline Fathers and Brothers participated together with the all the faithful. After the Eucharist, everyone was invited to the Shrine Cafeteria to share the Christmas wafer (oplatek).

Fr. Timothy Tarnacki OSPPE

Photos:
Marek Kotowski
Łukasz Chechła
Fr. Timothy Tarnacki

 

Uroczystości Bożego Narodzenia  w Amerykańskiej Częstochowie

Święta Bożego Narodzenia w Amerykańskiej Częstochowie mają niezwykle wyniosły i uroczysty charakter. Podkreślają to już same dekoracje – kolorowe światełka wokół Sanktuarium, żywa szopka, szopka z ruchomymi figurkami oraz pięknie przyozdobiony Kościół choinkami i kwiatami. Przede wszystkim jednak Sanktuarium Matki Bożej jest miejscem modlitwy i spotkania z Bogiem. Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego odbyły się dwie uroczyste Msze Święte. O godz. 5:00 pm kilka tysięcy wiernych zgromadziło się na Mszę Wigilijną w języku angielskim. Liturgii przewodniczył o. Edward Volz OSPPE, Dyrektor Sanktuarium. W swojej homilii o. Edward, nawiązał m. in. do początków Sanktuarium, opowiadając jak wyglądały pierwsze święta w Amerykańskiej Częstochowie w latach 50-tych. Na Mszy obecne były także dzieci przebrane za pasterzy, królów, aniołów oraz Maryję i Józefa. Na koniec Mszy do Kościoła zawitał także Św. Mikołaj, który rozdawał dzieciom słodkie upominki. Liturgię uświetnił śpiew Chóru Sanktuaryjnego.

 

Polonia, która przybyła z różnych stanów USA, zapełniła natomiast ławki Kościoła Amerykańskiej Częstochowy o północy, uczestnicząc w tradycyjnej Mszy Pasterskiej “Pasterce”. Mszy Św. przewodniczył o. Tadeusz Lizińczyk OSPPE, Prowincjał Zakonu Paulinów w USA. W swojej homilii Ojciec Prowincjał podkreślił, że narodzenie Jezusa jest dla nas wszystkich źródłem nadziei w naszym życiu codziennym:

— “Ponieważ każdy z nas doświadcza zła, zarówno w wymiarze społecznym, wojen, kataklizmów, niesprawiedliwości, o których słyszymy każdego dnia, jak i w wymiarze własnej słabości, dlatego przychodzimy z wielką nadzieją do Nowonarodzonego Zbawiciela, aby przez jego narodzenie na tym świecie, nasze życie na nowo napełnione zostało wiarą, miłością i dobrem” – powiedział o. Lizińczyk.

Niezwykle piękną liturgię, w której wraz z wiernymi uczestniczyli Ojcowie i Bracia Paulini, uświetnił śpiew kwartetu wokalnego. Po zakończonej Eucharystii wszyscy zaproszeni byli do Sanktuaryjnej kafeterii aby wspólnie podzielić się opłatkiem.

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE

Zdjęcia:
Marek Kotowski
Łukasz Chechła
o. Tymoteusz Tarnacki

 

 

 

 

Tags: