Post Eagle Newspaper

Thursday

May 23, 2024

45°F, few clouds
New Jersey

Time Now

12:00:00

APAC To Host Symposium On
Poland’s Image In Media

The American Polish Advisory Council (APAC) will host a symposium on shaping Poland’s image in mainstream media on Saturday, September 24th at the Kosciuszko Foundation, 15 E 65th St., in New York.

“During their recent visits to the US, Polish President Andrzej Duda, Minister of Foreign Affairs Witold Waszczykowski and Undersecretary of State Jan Dziedziczak all called on Polish Americans to engage in building a positive image of Poland,” says APAC Executive Director Darek Barcikowski. “This symposium is our response to their appeal.”

The main goal of the daylong meeting will be to discuss how Poland is portrayed by US and global media outlets and to ascertain how that image can be influenced by Polish Americans as well as Poland itself. APAC has vowed to present a summary of the debate as well as a set of recommendations to interested parties and the Polish government.

PUL_Logo_080116again“During the symposium we will not only discuss how contemporary affairs in Poland are covered but a significant part of the debate will pertain to Poland’s history,” says APAC President General Edward Ronwy. “The inaccurate representation of Poland’s history in media, such as the usage of the reference to “Polish concentration camps” is an ongoing issue. This is a top concern not only for the Polish American community but also for the Polish government. A prime example of the significance of this issue is the recent debate in Poland over a law that would make the use of this particular reference a punishable offence,” adds Rowny.

One of the day’s main speakers will be Polish Senator Anna Maria Anders who also serves as Poland’s Minister for International Dialogue. The symposium will consist of three panel discussions which will examine and discuss the role and position of Polish American organizations, media, the Polish government as well as other stakeholders. “We want to hear from Polish American and Polish media but our goal is to engage mainstream US outlets which shape public opinion such as the New York Times or Washington Post,” says Barcikowski. “We also want to examine how other nations influence their image and how they engage their own diaspora communities or paid professionals.”

The symposium is the first evet which will exclusively deal with the subject of Poland’s image. “This is a topic that is often discussed in Polish American circles, we are confident that our event will foster a debate that will lead to an effective strategy and action plan,” says APAC Executive Director.

The event is open to the public and participants can register at: https://goo.gl/VN9Wp4 or by visiting the APAC webpage at: www.americanpolishadvisorycouncil.org. Seating is limited and early registration is recommended. The cost to attend the symposium is $65 and includes lunch. Guest registration will open at 9 am and the program will run from 10 am until 4 pm. Additional questions can be directed to Darek Barcikowski at 617-869-0601 or barcikowski@americanpolishcouncil.com.

 

Sympozjum na temat wizerunku Polski

W sobotę 24 września w siedzibie Fundacji Kościuszkowskiej przy 15 E 65th St. w Nowym Jorku odbędzie się sympozjum na temat kształtowania wizerunku Polski w mediach. Organizatorem spotkania jest Amerykańsko-Polska Rada Doradcza (APAC) – organizacja z siedzibą w Waszyngtonie, której celem jest budowanie silnej politycznie Polonii.

– Podczas ostatnich wizyt w USA, prezydent Polski Andrzej Duda, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski oraz wiceminister Jan Dziedziczak nakłaniali Polonię do zaangażowania się w budowanie pozytywnego wizerunku Polski – przypomina Darek Barcikowski, dyrektor wykonawczy Rady. – To sympozjum jest odpowiedzią na ten apel – tłumaczy.

Celem spotkania będzie analiza dzisiejszego obrazu Polski w mediach amerykańskich i światowych oraz dyskusja, jaką rolę w kształtowaniu tego wizerunku może odegrać Polonia i sama Polska. Podsumowanie debaty wraz z rekomendacjami co do przyszłych działań zostaną przedstawione polonijnym organizacjom oraz polskiemu rządowi.

– Podczas sympozjum będziemy rozmawiać na temat, w jaki sposób opisywane są bieżące wydarzenia w Polsce, ale ważną częścią będzie też historia naszej ojczyzny – mówi generał Edward Rowny, prezydent Rady. – Do dziś walczymy z zakłamaniami na temat polskiej historii w mediach, takich jak ciągłe używanie sformułowania „polskie obozy koncentracyjne. To jest priorytetowy temat zarówno dla Polonii, jak i dla Polski. Dowodem tego jest odbywająca się w obecnie w Polsce debata na temat zmiany prawa, które penalizować będzie użycie tego sformułowania – dodaje.

Jednym z prelegentów sympozjum będzie senator RP Anna Maria Anders, która pełni funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Rady Ministrów oraz pełnomocnika prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego. Sam program obejmie 3 panele dyskusyjne, podczas których dyskutowana będzie perspektywa polonijnych organizacji, mediów, polskiego rządu oraz innych zainteresowanych środowisk.

– Chcemy dotrzeć nie tylko do mediów polonijnych czy polskich. Zależy nam na włączeniu w tę debatę największych amerykańskich mediów opiniotwórczych, takich jak „New York Times” czy „Washington Post”. Chcemy też spojrzeć na to, jak swój wizerunek kształtują inne państwa, jak włączają w to swoją diasporę, jak również na to, czy ważne w tej kwestii są środki finansowe – mówi Barcikowski.

Sympozjum będzie pierwszym tego rodzaju eventem, który podejmie wyłącznie temat wizerunku Polski. – O tym mówi się dużo w środowiskach polonijnych. Mamy nadzieję, że sympozjum pozwoli nam przejść do konkretów oraz opracować efektywną strategię działań w tym kierunku – mówi dyrektor wykonawczy APAC.

Sympozjum otwarte jest dla wszystkich zainteresowanych, a wymaganej rejestracji można dokonać na stronie https://goo.gl/VN9Wp4 bądź na stronie www.americanpolishadvisorycouncil.org. Koszt uczestnictwa w sympozjum wynosi 65 dolarów od osoby. W cenę wliczony jest lunch. Spotkanie odbędzie się w godzinach od 10:00 do 16:00. Rejestracja gości rozpocznie się o godzinie 9:00. Liczba miejsc jest ograniczona, stąd rekomendujemy wczesną rejestrację. Dodatkowe informacje dostępne są pod nr tel.: 617-869-0601 bądź e-mailem: barcikowski@americanpolishcouncil.com.