Post Eagle Newspaper

Friday

Dec 1, 2023

45°F, few clouds
New Jersey

Time Now

12:00:00

Adam Styka Art
Exhibit & Sale

PENNSYLVANIA – For the 40th time Adam Styka Art Exhibit & Sale has taken place at the Shrine of Our Lady of Czestochowa. The opening preview and reception has taken place on August 26, 2018. For the past few weeks those who are interested in art were able to admire many beautiful paintings and meet the artists behind them. Adam Styka, the inspiration behind the exhibit, was a Polish painter who came from an artistic family (his father, Jan Styka, was one of the authors of Raclawice Panorama, and his brother Tadeusz Styka, was also a painter). Some of the paintings of the Styka family hang at the Pauline Fathers Monastery and at the Museum of the Shrine of Our Lady of Czestochowa in Doylestown, PA. Adam Styka rests in a place of honor at the Shrine cemetery, in the Avenue of Heroes. The Art Exhibit and Sale is conducted by the Polish Heritage Society of Philadelphia in cooperation with the Pauline Fathers of the National Shrine of Our Lady of Czestochowa. Marie Hejnosz was Director of the Exhibit. This exhibition also took place concurrently with the Annual Polish-American Festival at the Shrine grounds.

Fr. Timothy Tarnacki OSPPE

Wystawa Sztuki im. Adama Styki

Już po raz 40-ty w Amerykańskiej Częstochowie odbyła się wystawa sztuki im. Adama Styki połączona ze sprzedażą dzieł. Otwarcie wystawy odbyło się w Niedzielę 26 sierpnia 2018 r. Przez kilka tygodni miłośnicy sztuki mogli podziwiać dzieła oraz poznawać osobiście ich artystów. Adam Styka był polskim malarzem, pochodzącym z rodziny artysycznej (jego ojciec, Jan Styka był współautorem “Panoramy Racławickiej”, a brat Adama, Tadeusz Styka był także malarzem i portrecistą). Wiele dzieł namalowanych przez rodzinę Styka znajduje się w Klasztorze Paulinów oraz w Muzeum Sanktuarium w Doylestown. Adam Styka jest także pochowany na cmentarzu w Amerykańskiej Częstochowie, w Alei Zasłużonych. Organizatorem wystawy, jak każdego roku, było Stowarzyszenie Dziedzictwa Polskiego w Filadelfii (Polish Heritage Society of Philadelphia) we współpracy z Zakonem Paulinów, kustoszami Sanktuarium w Doylestown. Osobą odpowiedzialną za to wydarzenie kulturalne była p. Marie Hejnosz, dyrektor wystawy. Wystawa była także otwarta podczas dorocznego Polsko-Amerykańskiego Festiwalu na terenie Amerykańskiej Częstochowy.

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE