Post Eagle Newspaper

Monday

Mar 4, 2024

45°F, few clouds
New Jersey

Time Now

12:00:00

82nd Annual Pulaski Day
Parade Set For
Sunday, October 6th

New York, NY – New York City’s Fifth Avenue will close Sunday, October 06th, 2019, from 12:00 Noon to 6:00 PM as Polish-Americans join together in honor of Brigadier General Casimir Pulaski, hero of the American Revolutionary War who died at the battle of Savannah Georgia in October, 1779. The Kosciuszko Squadron of West Point will be marching this year with their special guests three Polish and one Moldovan exchange cadets from Akademia Wojsk Lądowych Wrocław. The parade will step off from Fifth Avenue at 35th Street at 12:30 PM with the Honor Guard of the New York City Police and Fire Departments leading the way up 5th Avenue to 54th Street.

The Pulaski Parade Banquet this year will be held on Saturday, September 14, 2019 at 6:00 PM in New York City’s Marriott Marquis located in the heart of Times Square. Special guest songstress Natalia Kukulska will perform as one of the entertainment highlights.

President Richard D. Zawisny is extremely happy to announce that Most Rev. Andrzej J. Zglejszewski, DD will be the main celebrant of the 9:00 AM Liturgy at St. Patrick’s Cathedral, Fifth Avenue, New York on October 06th, 2019. Additionally Bishop. Artur Mizinski; Secretary General of the Catholic Conference of Polish Bishops will join him. Orchard Lake Seminarians led by the Very Reverend Canon Mirosław K. Król their Chancellor will be among those concelebrating the Mass.

The theme of the 82nd Pulaski Day Parade in New York City is “Honoring Paderewski, Prime Minister, Statesman, Composer and Musician on the 100th Anniversary of Polish – American Diplomatic Relations.”

Honorable Darek Barcikowski of Connecticut is the 2019 Grand Marshal of the Quadstate Pulaski Parade and he will lead the contingents of New Jersey, New York State, Connecticut, Pennsylvania and surrounding areas up Fifth Avenue. He invites all to attend the Parade and all of the events in honor of the Polish born Hero American Revolutionary General.

A breakfast will follow the 9:00 AM Mass Liturgy on Oct 06th, 2019 at the 3 West Club on 51st Street. Contact David M. Kopala (908) 265-8165 for tickets and information.

“The Pulaski Day Parade has been celebrated on Fifth Avenue since 1937 and is the second longest active parade in New York City history and marches rain or sun”, said The General Pulaski Memorial Parade Committee President Richard D. Zawisny.

####

Komunikat Prasowy Glownego Komitetu Parady Puraskiego:

W niedziel 6-ego pazdziemika 2019 r. od dzie si wcentrum miasta Nowego Jorku

82-ga Parada im. Generata Kazimierza Pwaskiego. Growna, Pictta Aleja na Manhattanie dzie zamkni ta dla ruchu publicznego i popfynie nict biato-czerwony poch6d i zabrzmi polska muzyka.

Poch6d rozpocznie si o godz. 12-tej w poludnie od skrzyi:owania 5-tej Alei z 35-tct ulieq i konczy si o godz. 18-tej przy 54-tej ulicy.

Parada odbywa si co roku w pierwszct niedziel pazdziemika. Jej celem jest manifestacja polskosci i oddanie czci Generatowi Kazimierzowi Putaskiemu, kt6ry walczyt w czasie Amerykanskiej Wojny Rewolucyjnej o niepodleglosc Stan6w Zjednoczonych i zginqf w Bitwie pod Savannah w stanie Georgia w roku 1779.

Tematem tegorocznej Parady jest “Jan lgnacy Paderewski, pianista, kompozytor, polityk i dyplomata” i uczczenie jego pami ci w setnct roczni  nawiqzania  Polsko-Amerykanskich Stosunk6w Dyplomatycznych.

Wielki Marszatek, Szanowny Pan Dariusz Barcikowski ze stanu Connecticut poprowadzi Parad wkt6rej b d szly oddzialy Polak6w ze stan6w Nowego Jorku, Nowego Jersey, Pennsylwanii i Connecticut.

Bankiet Parady Pwaskiego odb dzie si w sercu miasta Nowego Jorku w hotelu “Marriott Marquis” na Times Square w sabot 14-tego wrzesnia, poczc1tek o godz. 18-tej. Jednym z gosci honorowych b dzie piosenkarka Natalia Kukulska. W sprawie bilet6w na bankiet prosimy kontaktowac si z panict Jadwigq Kopalq, tel. (908) 665-9672.

Sz6stego pazdziemika, w dniu Parady o godz. 9-tej rano od dzie si uroczysta msza swi ta w Katedrze Sw.  Patryka, znajdujqcej si przy 5-tej Alei i 51 ej ulicy. Cieszymy si i:e msz swi tq b dzie odprawiaf Jego Ekscelencja Ks. Biskup Pomocniczy z Diecezji Rockville Center, Andrzej Zglejszewski. Dodatkowo b q pomagac Biskup Artur Mizinski, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polskiego, i Ksictdz Kanonik Mirosraw Krol z polsko­ amerykanskiego seminarium w Orchard Lake w stanie Michigan.

Bezposrednio po mszy swi tej odb dzie si sniadanie w 3 West Club przy 51-ej ulicy. Po informacje dotyczqce sniadania i zakup bilet6w prosz kontaktowac si z Dawidem Kopalct, tel. (908) 265-8165.

Prezydent Parady Ryszard Zawisny i Wielki Marszafek Dariusz Barcikowski zapraszajq catct Poloni do uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach zwi¥anych z Paradq. Radujmy si wsp61nie. Okai:my swojct solidamosc i dum narodowq.

Parada Putaskiego jest drug najstarszc:4- parad w Nowym Jorku i  odb zie si bez wzgl u na pogod .